Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож эхэллээ

11 сар
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож эхэллээ
Монгол Улсын Засгийн газраас Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд жилийн 3 хувийн хүүтэй, 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг эхний жил зөвхөн хүүгийн төлбөр төлөх нөхцөлтэйгөөр 3 жилийн хугацаатайгаар орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкаар дамжуулан олгож байна.
Зээл авахад дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Монгол Улсын хуулийн дагуу 2020 оны 12-р сарын 31-ээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх;
2. Зээлдэгчтэй хамаарал бүхий этгээд нь 2019 оны эцсийн байдлаар чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
3. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, татварын өр төлбөргүй /2019 оны эцсийн байдлаар/, татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг тогтмол гаргасан байх;
4. 2020 оны Нийгмийн даатгалын шимтгэл, татварын тайлангаа бүрэн мэдүүлсэн байх, “Х” тайлан мэдүүлээгүй байх;
5. Тухайн банкны зээлийн бусад шаардлагыг бүрэн хангасан байх;
Жич:өөрийн харилцдаг банкандаа хандана уу.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар