Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө

8 сар
Дорнод аймгийн  Засаг даргын Тамгын газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар