“Хүн болох багаасаа” спорт төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

1 сар
“Хүн болох багаасаа” спорт төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

“Хүн болох багаасаа” спорт төслийн Гурванзагал сумын 05 дугаар багцын ажлын гүйцэтгэл

  • Ширээний теннисний дугуйлан

Ширээний теннисний дугуйланд 3-8-р ангийн 12 сурагч хамрагдаж байгаа бөгөөд ширээний теннисний спортын ерөнхий ойлголт, ширээний теннисний спортын ач холбогдлыг ойлгуулах, үндсэн зогсолт, шилжилтийн техникийн мэдлэг, ойлголт, хэрхэн гүйцэтгэх талаар хичээл үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.