Аймгийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

4 сар
Аймгийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар