Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг нэгдье

10 сар
  Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг “Авлигатай тэмцэх жил” болгон зарлаж аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр “Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд авах арга хэмжээний тухай” албан даалгаврын дагуу авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ил ...