Дорнод аймгийн төсвийн орлогын 2020 оны гүйцэтгэл

1 жил
Дорнод аймгийн төсвийн орлогын 2020 оны гүйцэтгэл

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар