Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/59 дүгээр захирамж "Ажил зохион байгуулах тухай"

6 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/59 дүгээр захирамж "Ажил зохион байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар