Түнх сур харваа болон үндэсний бичгийн тэмцээний аваргууд шалгарлаа

2 сар
Түнх сур харваа болон үндэсний бичгийн тэмцээний аваргууд шалгарлаа
Уран бичлэгийн аварга :
 
Сэргэлэн сумын 3-р багийн багийн Засаг дарга Б.Баянбаатар,
 
Үндэсний бичгийн уншлагын аварга :
 
Бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газрын албан хаагч А.Цог,
 
Үндэсний цээж бичгийн аварга :
 
Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Эрдэнэтуяа нар тус тус шалгарлаа.
 
Түнх сур харваанд :
 
Цагдаагийн газрын Дотоодын цэргийн 826 дугаар тусгай салбарын захирагч, хошууч Ж.Гантулга,
 
Цагаан-Овоо сумын ЗДТГазрын МЭГ-ийн байцаагч Б.Болортунгалаг нар тус тус шагналт байранд шалгарсан юм.
 
Багийн нийт дүнгээр :
 
1 дүгээр байранд : Баян-Уул сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон
2 дугаар байранд : Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хамт олон
3 дугаар байранд : Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон тус тус шалгарав.
 
Баян-Уул сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон шилжин явах цомын эзэн боллоо.
 
5 адам және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін
6 адам және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін
6 адам, адамдар тұр және мәтін кескіні болуы мүмкін
1 адам және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін
2 адам, адамдар отыр және ғимарат ішінде кескіні болуы мүмкін

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар