Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо

1 жил
Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаан боллоо
Долоо хоног бүр удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд чиг үүргийн хүрээнд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан мэдээлэл танилцуулдаг.
 
Өнөөдөр /2023.01.09/ хуралдаанаар “Худалдан авах ажиллагаа” -ны талаар Орон нутгийн өмчийн газраас мэдээлэл танилцуулав.
 
Дээрх мэдээлэл болон цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Ёл дараах үүрэг чиглэлийг өглөө. Үүнд :
 
1. Батлагдсан төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн дуусгах заалтын дагуу тендер шалгаруулалтад тавигдах шаардлагыг уян хатан нөхцөлтэйгөөр төлөвлөн ажиллах,
 
2. Сэргэлэн сум цагаанаар зудархуу байна. Тус сумын төв зам цасанд боогдож, зорчих хөдөлгөөн хаагдсан тул замын цасыг хусаж зорчих хөдөлгөөнийг нээх,
 
3. Хилийн боомт нээхтэй холбоотой бэлтгэл ажил хангаж ажиллахыг тус тус үүрэг болгов.
 
1 адам және тұр кескіні болуы мүмкін
8 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін
8 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін