Гэрэлтүүлэг шилжүүлэх ажил хийгдэж байна

1 сар
Гэрэлтүүлэг шилжүүлэх ажил хийгдэж байна
Хэрлэн сум 9-р баг “Агын гудамж”-нд нийт 7метр өргөн 389,8 метр урт бетонон хучилттай авто зам, замын 2 талаар 2 метр өргөн явган хүний зам тавих ажил эхэлсэн.
 
Энэ хүрээнд авто замын гэрэлтүүлэг шилжүүлэх ажил хийгдэж байна.
авто зам нарын зураг байж магад