"Говийн чоно-2024" ОУ-ын дадлага сургуулилт "Газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах, хариу арга хэмжээ” сэдвийн хүрээнд үргэлжилж байна

1 сар
"Говийн чоно-2024" ОУ-ын дадлага сургуулилт "Газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах, хариу арга хэмжээ” сэдвийн хүрээнд үргэлжилж байна

"Говийн чоно-2024" ОУ-ын дадлага сургуулилт "Газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах, хариу арга хэмжээ” сэдвийн хүрээнд үргэлжилж байна

May be an image of 1 person

May be an image of 1 person and text that says 'TOPH ੴ AOPH ር.0 18O'

May be an image of 1 person, beard and text that says 'ДОРН ร'

May be an image of 2 people and text that says 'GORT GO Sa ไสิ้ง AT- HOA 2024'

May be an image of 1 person and text

May be an image of 11 people and text

May be an image of 1 person and text

May be an image of 6 people, dais and text

May be an image of 1 person and text

May be an image of 5 people and text

May be an image of 4 people, people studying, newsroom and text

May be an image of 2 people and text

May be an image of 2 people and text that says '024 WOLF20 GOBI'

May be an image of 4 people, people studying, hospital and text

May be an image of 3 people and text that says '2 海 ARFORCE US/ARFORCE FORCE 球 プ HARASGAMA THUSKARA お Αγα AIRF SN'