Төрийн албаны шалгалтын хичээлүүд

3 долоо хоног
Төрийн албаны шалгалтын хичээлүүд

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар