Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

11 сар
Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар