Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

1 сар
Дорнод аймгийн 2021 оны батлагдсан төсөвт оруулсан нэмэлт өөрчлөлт

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар