Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/85 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

5 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/85 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар