Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/101 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг томилох тухай"

5 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/101 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг томилох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар