Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид 2023 оноос хэрэгжиж эхэлсэн заалтууд

1 жил
Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид 2023 оноос хэрэгжиж эхэлсэн заалтууд
Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 10 дугаар тогтоолоор 2023 оны 01 сарын 01 ний өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг
 
ЦАГТ = 3273 төгрөг 80 мөнгө
САРД = 550,000.0 төгрөг болгон тогтоосон.
 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ
 
Сайн дурын даатгал төлөгч иргэн сард 74,250 төгрөгийн шимтгэл төлнө. Харин сайн дурын даатгуулагч болох амаржсан эхийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 50 хувь буюу 37,375 төгрөгийг улсаас төлөх юм.
 
Фотосурет сипаттамасы жоқ.
"www.dornod.ndaatgal.mn DornodND HD D HийrmийH AaaTraлblH caHraac oлrox opwyyлrblH T3Tr3mж 70585955 or on ed T3Tr3mжийH x3mж33 Fe Organ Donor 2 000 000 Terper N 3 500 000 ΤeΓρΕr www.dornod.ndaatgal.mn DornodND 1.2.5 70585955" мәтіні кескіні болуы мүмкін
"www.dornod.ndaatgal.mn HD DornodND HийrmийH AaaTraлblH wиmTr3л TeлeлTииH Taлaap 70585955 xeAeлmepийH xeлc TyyHT3й aAилTrax opлorblH A33A x3mж33r33p Teлer4 AaaTryyлar4иA capA/ aл6aH жypmblH AaaTryyлar4 11.5% ime( oa NaukE AypblH AaaTryyлar4 13,5% & oa kElde_ 5500000*11, 500000*11,5%=632500 5500000*13,5%=742500 www.dornod.ndaatgal.mn DornodND 1.1 70585955" мәтіні кескіні болуы мүмкін
"www.dornod.ndaatgal.mn DornodND нийгмийн даатгалын шимтгэл телелтийн талаар D 70585955 or on ed o эруул мэндийн даатгалын хураамж албан журмын даатгуулагч даатгуулагч 2%+ 2% сард 22,000 жилд 264,000 тегрег дээш сайн дурын даатгуулагч 1% oa N сард 5,500.0 жилд 66,000.0 тегрег www.dornod.ndaatgal.mn DornodND 1.2.3 70585955" мәтіні кескіні болуы мүмкін
бір немесе бірнеше адам және мәтін кескіні болуы мүмкін