Биеийн тамир, спортын газарт Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 25 сая төгрөгний үнэ бүхий компьютер тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө

10 сар
Биеийн тамир, спортын газарт Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 25 сая төгрөгний үнэ бүхий компьютер тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө

Биеийн тамир, спортын газарт Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 25 сая төгрөгний үнэ бүхий компьютер тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өглөө.