Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн онцгой байдлын газрыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангав

10 сар
Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн онцгой байдлын газрыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангав
Дорнод аймгийн Засаг даргын 2022 оны “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах тухай” А/230, А/635 дугаар захирамжийн дагуу аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.
 
Мөн ээлжид гарч байгаа алба хаагч нартай уулзаж, тэдний санал хүсэлтийг сонсон цаашид бүх талаар дэмжин ажиллахаа илэрхийлэв.
 
Зүүн бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэх, сумдын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор Орон нутгийн төсвийн 101,5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шуурхай албаны автомашины засвар үйлчилгээ, татлага, гүний усны аврах ажиллагааны шумбалтын иж бүрэн хувцас, завины мотор, ой, хээрийн түймэр унтраах үлээгч аппарат зэрэг багаж, хэрэгслийг тус газарт хүлээлгэн өгсөн юм.
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
серфингийн самбар ба бичвэр нарын зураг байж магад
хэрэгслийн цүнх ба "SCUBATEC OCTOPUS" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
1 хүн нарын зураг байж магад
завь ба бичвэр нарын зураг байж магад
түргэн тусламж ба бичвэр нарын зураг байж магад
бичвэр нарын зураг байж магад
фургон, амбаарын хаалга ба бичвэр нарын зураг байж магад
бичвэр нарын зураг байж магад