"Нээлттэй Дорнод” аймаг

3 сар
"Нээлттэй Дорнод” аймаг

“Нээлттэй Дорнод” аймаг хөтөлбөрийн хүрээнд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хамтарсан аялал жуулчлалын зөвлөгөөн 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр болно.