5.5 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлтийн ажил эхэллээ

1 сар
5.5 км хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлтийн ажил эхэллээ
Аймгийн авто замын сүлжээг сайжруулах, нэмэгдүүлэх ажлуудыг үе шаттай хэрэгжүүлж байгаа юм.
Энэ хүрээнд аймгийн төвийн хатуу хучилттай 5.5км авто замын шинэчлэлтийн ажил эхэллээ.
Гүйцэтгэгчээр “Чандмань тал” ХХК шалгаран ажиллаж байгаа ба нэмж 4-6 см зузаантай хучилтыг тавин, бродюрыг өндөрлөх ажлыг хэрэгжүүлж байна.