Чойбалсан хотод ус хангамж, ус ариутгах татуургын байгууламж байгуулагдсаны 55 жилийн ойн баярын хурал боллоо

1 сар
Чойбалсан хотод ус хангамж, ус ариутгах татуургын байгууламж байгуулагдсаны 55 жилийн ойн баярын хурал боллоо

Чойбалсан хотод ус хангамж ариутгах татуургын байгууламж үүсэн байгуулагдсаны 55 жилийн ойн баяр өнөөдөр тохион байна. Аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэн баярын хуралд оролцож Нийтийн аж ахуй ОНӨААТҮГ-ын үе үеийн ажилчдад түүхт ойн мэндчилгээ дэвшүүлэв.

 

1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

7 хүн ба хүмүүс нарын зураг байж магад

1 хүн ба хүмүүс нарын зураг байж магад

2 хүн ба "చ A ж АНГАМИ CVD ТГАХ ТАТу жили СМ" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба "5 5 ત XO ж YY XYH TATyyP иЛ илийH" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

5 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

‎3 хүн ба ‎"‎र ANT 1969 2024 TUSM AN چ 6AЛC ryyЛA Oc C XAHA AЙry лий TrAX T 5 Жι AS 20 רב3.ול !!ር‎" гэсэн бичвэр‎‎ нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

14 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба "40 САН X АМЖ" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба "መርር ЙБА АЙгУУ коТод YYC КΗД AD" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

5 хүн, мэдээний өрөө, бумба ба бичвэр нарын зураг байж магад

4 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

7 хүн, зурагт, бумба, мэдээний өрөө ба "Й6AЛr ryyл 2024 1969 5 TOPHOL xoTOл ΔΗrAMЖ yTrAX YY ЛAr 55• bl 55 사ㅏ 6AR XyP λл 1 PrblH иH" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

2 хүн ба "OFIDA 0PHOA АЛСАН УЛАМЯ M БАЙ гГЭли: мж, АРИУт АГДСАНЫ ярЫН ХУ 0" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба "ЧОЙБАЛ БАЙГУуГ год УС XA ЭН БАЙ ЭтГЭли 20" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

4 хүн, бумба ба "よめ あ I MI I 캔 11 크 เ ริ FIN 1969 2024 2 PAAEA PAION OPHOL OA yC XAHrAMЖ, AP 4 6AЙryyЛArACAH r3лийH 6ARPblH HOЙ6AЛCA aйryyл 2024.05.10" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад

12 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад