"Төрийн албан хаагчдад цахим ур, чадвар, мэдлэг олгох, мэдээллийн хүртээмж” сургалтыг зохион байгуулав

1 сар
"Төрийн албан хаагчдад цахим ур, чадвар, мэдлэг олгох, мэдээллийн хүртээмж” сургалтыг зохион байгуулав

Нээлттэй засгийн түншлэл санаачилгын хүрээнд нээлттэй засгийг дэмжих, авлигатай тэмцэх засаглалыг бэхжүүлэх ерөнхий чиглэлээр 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр “Нээлттэй засгийн түншлэлийн долоо хоног” арга хэмжээний хүрээнд “Төрийн албан хаагчдад цахим ур чадвар, мэдлэг олгох” сургалт зохион байгуулав.