Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл энэ оны анхдугаар хуралдаан хийв

4 сар
Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөл энэ оны анхдугаар хуралдаан хийв

Өнөөдөр 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл 2020 оны анхдугаар хуралдаанаа зохион байгуулж байна.

Хуралдаанд аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн дарга М.Бадамсүрэн, АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Х.Бат-Эрдэнэ, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга О.Байгальмаа, аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Н.Мөнхгэрэл, аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга А.Мягмарсүрэн болон аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн гишүүд болох ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөллүүд оролцож байна.

Тус хуралдаанаар нийт 6 асуудлыг хэлэлцэж байгаа бөгөөд үүнд:

  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн баталсан захирамжийг танилцуулах
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн 2019 оны тайланг хэлэлцүүлэх
  • 2020 оны үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөг танилцуулах
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн 2020 оны өөрчлөлтийг танилцуулж, санхүүгийн дэмжлэг олгох чиглэлийн хэлэлцүүлэх
  • Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сумдын хуваарь болон зуучлах үйлчилгээний хуваарийг хэлэлцэн батлах
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн 2020 оны 1 дүгээр тогтоолын төслийг танилцуулах зэрэг асуудлууд багтаж байгаа юм.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар