Хаврын тариалалт 53 хувьтай явагдаж байна

1 сар
Хаврын тариалалт 53 хувьтай явагдаж байна

Аймгийн хэмжээнд энэ онд 31,7 мянган.га-д үр тариална. Үүнээс 27,8 мянган.га-д улаан буудай, 3,2 мянган.га-д тосны ургамал, 2,4 мянган.га-д малын тэжээл, 3,9 мянган га-д бусад үр тариа, 162 га-д төмс, 202 га-д хүнсний ногоо, 116 га-д жимс жимсгэнэ, тариалалт хийхээс 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 5 сумын нутагт газар тариалангийн 13 аж ахуй нэгжүүд улаан буудай 12,240 га-д, бусад үр тариа 4390 га, малын тэжээл 350 га-д, тосны ургамал 2900 га-д, төмс 45 га, хүсний ногоо 29 га-д тус тус тариалалт хийгдэж хаврын тариалалт 53 хувьтай явагдаж байна.