Аймгийн Онцгой комисст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн байгууллага, иргэн, хамт олны нэгдсэн мэдээлэл /2020.04.30-ний өдрийн байдлаар/

2 жил
Аймгийн Онцгой комисст хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсэн байгууллага, иргэн, хамт олны нэгдсэн мэдээлэл /2020.04.30-ний өдрийн байдлаар/

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар