Төрийн албаны тусгай шалгалт ЗАРЛАГДЛАА

2 жил
Төрийн албаны тусгай шалгалт ЗАРЛАГДЛАА

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын, Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 7058-3437 утсаар лавлана уу? 

 1. Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан ажилтан,
 2. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч,
 3. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Тос, хийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
 5. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
 6. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
 8. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч,
 9. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
 10. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч,
 11. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
 12. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Татварын хэлтсийн Сэргэлэн сум хариуцсан татварын улсын байцаагч,
 13. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 14. Дорнод аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газрын Сувилахуйн мэргэжилтэн,
 15. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 16. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны Төрийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 17. Дорнод аймгийн Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 18. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 19. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 20. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 21. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 22. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 23. Дорнод аймгийн Чулуунхороот сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль хамгаалагч,
 24. Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 25. Дорнод аймгийн Булган сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 26. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 27. Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 28. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 29. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 30. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 31. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 32. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 33. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 34. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 35. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 36. Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 37. Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 38. Дорнод аймгийн Чулуунхороот Матад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 39. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 40. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн,
 41. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 42. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн ажилтан,
 43. Дорнод аймгийн Халхгол сумын Ялалт ажлын албаны зохион байгуулагч.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар