Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дэмжих сургалт эхэллээ

2 сар
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дэмжих сургалт эхэллээ
Аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах салбар комиссоос сум, орон нутгийн хэмжээнд дутагдалтай байгаа төрийн байгууллагын ажлын байрны сул орон тоог нөхөж, төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг шуурхай хангах зорилгоор төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орохоор бүртгүүлсэн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байна.
 
Сургалт 2024 оны 03 дугаар сарын 09, 10, 11-ний өдрүүдэд болох юм.
2024 оны эхний улирлын шалгалтад 129 иргэн бүртгүүлснээс өнөөдрийн сургалтад 34 орчим иргэн хамрагдаж байна.
12 хүн, хичээл хийж буй хүмүүс, ширээ ба бичвэр нарын зураг байж магад