"Нээлттэй сум" хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн хамт олноор Цагаан-овоо сум шалгарлаа

1 сар
"Нээлттэй сум" хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн хамт олноор Цагаан-овоо сум шалгарлаа

Улс, аймаг, орон нутгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нээлттэй сум хөтөлбөрийг баталж, сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт ажлыг төлөвлөн орон нутгийн нөөц боломж, давуу талыг иргэд, аж ахуйн нэгж, иргэдэд нээлттэй сурталчлан танилцуулах ажлыг амжилттай зохион байгуулж, бусдыгаа манлайлан ажилласан хамт олноор Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газар шалгарлаа.