Агын гудамжны авто замын хучилтын ажил эхэлж байна

1 сар
Агын гудамжны авто замын хучилтын ажил эхэлж байна
Хэрлэн сумын 9 дүгээр баг “Ага”-ын гудамжинд нийт 390,0 метр автозамыг шинээр тавих ажил энэ сарын 27-ны өдрөөс эхэлж, улаан өнгөөр зурсан хэсэг буюу 210 метрийг эхний ээлжид 04 дүгээр сарын 20-нд дуусгах бол үлдсэн хэсгийг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны хооронд бүрэн хийж дуусгахаар төлөвлөөд байна.
 
Иймд дээрх хугацаанд тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн дтүр хугацаагаар хязгаарлах тул иргэд жолооч та бүхэн дээрх чиглэлээс өөр зам сонгон хөдөлгөөнд оролцоно уу.