ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №143 - "Мөнгөн шагнал олгох тухай"

8 сар
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №143 - "Мөнгөн шагнал олгох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар