Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай

1 сар
Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар