Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай

4 сар
Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар