ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №206 - "Цалинтай чөлөө олгох тухай"

1 жил
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2021 оны №206 - "Цалинтай чөлөө олгох тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар