Монголын хөлбөмбөгийн холбооны удирдлагын баг Дорнод аймагт ажиллав

2 сар
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны удирдлагын баг Дорнод аймагт ажиллав
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 21 аймагт “Нийтийн хөлбөмбөг 2021-2027” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй Монголын Хөлбөмбөгийн холбооны ажлын хэсэг Дорнод аймагт ажиллав.
 
Монголын Хөлбөмбөгийн холбооны гишүүдийг Дорнод аймгийн удирдлагууд хүлээн авч уулзан дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ.
 
“Нийтийн хөлбөмбөг 2021-2027” хөтөлбөрийн хүрээнд Дорнод аймагт хөлбөмбөгийн спортыг байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд таниулан дэлгэрүүлэх, тэдний оролцох боломжийг хангах, багийн спортын давуу талыг олон нийтэд таниулан сурталчлах юм.
3 адам, адамдар тұр және адамдар отыр кескіні болуы мүмкін
3 адам кескіні болуы мүмкін
15 адам, адамдар отыр және адамдар тұр кескіні болуы мүмкін