Найман спорт заалыг нээнэ

3 сар
Найман спорт заалыг нээнэ

Аймгийн Онцгой комиссын 38 дугаар хуралдаанаар бусад аймаг, нийслэлийн гаргасан шийдвэрийг харгалзан, иргэдэд биеийн идэвхитэй хөдөлгөөнөөр дархлаагаа дэмжих боломжийг олгож дараах найман спорт заалыг нээхээр шийдвэрлэлээ.

Үүнд: Аймгийн спортын ордон, ДБЭХС ТӨХК-ийн спорт заал, Хэрлэн номин бизнес төвийн спорт заал, ХХҮГ-ын спорт заал, 2 дугаар багийн спорт заал, ДИС, Политехник коллеж, МСҮТ-ийн спорт заалын үйл ажиллагааг 10:00-22:00 цаг хүртэл явуулах юм.

Ингэхдээ метр квадратад ногдох хүний тоог зааж, Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газрын зөвлөмжийг даган, спортын тэмцээн уралдаан зохион байгуулахгүй.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар