Хүний нөөцийн ил тод байдал - Хууль тогтоомж

Төрийн албаны шалгалтыг арваннэгдүгээр сарын 11-20-ны өдөр орон даяар явуулна

1 жил
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 29 дүгээр хуралдаанаар “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт, өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу төрийн албаны ерөнхий шалгалтын товыг нийтэд мэдээлэх, дэмжлэг үзүүлэн ажиллахыг Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албанд үүрэг болголоо. Мөн...

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар