Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол"-ын шийдвэрлэлтийн 2020 оны тайлан

1 долоо хоног
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол"-ын шийдвэрлэлтийн 2020 оны тайлан

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар