Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/74 дүгээр захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

6 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/74 дүгээр захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар