Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/70 дугаар захирамж ""Монгол цэргийн өдөр"-ийг тэмдэглэх тухай"

1 жил
Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02  дугаар сарын 01-ний өдрийн А/70 дугаар захирамж ""Монгол цэргийн өдөр"-ийг тэмдэглэх тухай"