“Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт болон төсөвлөлтийг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна

4 сар
“Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт болон төсөвлөлтийг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна
НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, НҮБ-ын хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага хамтран “Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт болон төсөвлөлтийг нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.
 
Сургалтад аймгийн болон сумдын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөвлөлт, тайлагнал хариуцсан удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид хамрагдаж байна.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар