Аймгийн тэргүүний хамт олноор Цагаан-овоо сумын "Элст цагаан тэмээт" хоршоо шалгарлаа

1 сар
Аймгийн тэргүүний хамт олноор Цагаан-овоо сумын "Элст цагаан тэмээт" хоршоо шалгарлаа

Аймаг, орон нутгийнхаа ард иргэдийг хүнсний бүтээгдэхүүнээр ханган эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд идэвхтэй нэгдэн ажиллаж байгаа хамт олноор Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын "Элст цагаан тэмээт" хоршоо 2023 оны "Аймгийн тэргүүний хамт олон"-оор шалгарлаа.