"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"

1 сар
"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"
Өнөөдөр (2024.05.11) "Бүх нийтээр мод тарих өдөр" тохиож байна. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Ёл оролцов.
 
Нийт аж ахуй нэгж, байгууллагууд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөн, аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хоёр дахь жилдээ хэрэгжиж буй "Жимсний мод тариалъя" төслийн хүрээнд 7 төрлийн жимсний модыг тариалж байна.
 
2 хүн, мод ба бичвэр нарын зураг байж магад
4 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
2 хүн нарын зураг байж магад
9 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
10 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
6 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
6 хүн ба "BAITYHAMA Coffeeshe" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
4 хүн нарын зураг байж магад
12 хүн ба "P725 Colfee-Shop Shop በ" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
11 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
9 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
6 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад