Дорнод аймгийн 2021 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан

1 долоо хоног
Дорнод аймгийн 2021 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн тайлан

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар