Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/177 дугаар захирамж "Нийгмийн түншлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай"

4 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/177 дугаар захирамж "Нийгмийн түншлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай"

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар