Сумдын бүх сургуулийн багш, сурагчийн ширээ, сандлыг бүрэн шинэчилж, багш нарыг зөөврийн компьютероор хангалаа

1 сар
Сумдын бүх сургуулийн багш, сурагчийн ширээ, сандлыг бүрэн шинэчилж, багш нарыг зөөврийн компьютероор хангалаа
Дорнод аймаг хүний хөгжил, тэр дундаа боловсролын салбартаа онцгой анхаарал хандуулж, бодлогын түвшинд хөрөнгө оруулалтыг үе шаттай хийсээр ирсэн.
1 хүн ба "ЫЕ ГОЛ" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад
 
2016 оноос эхлэн аймгийн төрийн болон төрийн бус өмчийн бүх ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт “Багш хөгжлийн төв”-ийг байгуулсан. Бүх сумын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, эрүүл мэндийн төвөө 100% боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгож, Монгол улсын хэмжээнд жишиг болж чадсан билээ.
1 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
 
бичвэр нарын зураг байж магад
 
Тэгвэл өнөөдөр аймаг, сумын хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар түүхэндээ анх удаа 13 сумынхаа бүх сургуулийн багш, сурагчийн ширээ сандлыг шинэчилж, бүх сурууль, цэцэрлэгийн багш нарыг зөөврийн компьютероор хангаж байна.
 
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
4 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
2 хүн, теннис тоголж буй хүмүүс ба бичвэр нарын зураг байж магад
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
3 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
 
2 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
 
Нийт 189 багшийн ширээ, 1080 сурагчийн ширээ, 2160 сурагчийн сандал, сургууль, цэцэрлэгийн 305 багшийг зөөврийн компьютероор хангагдаж байгаа юм.
Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга, Засаг дарга М.Бадамсүрэн багш сурагчдад ширээ сандал, зөөврийн компьютерийг нь хүлээлгэн өглөө.
Багш, сурагчийн шинэ ширээ сандлаа ачсан автомашины цуваа бяцхан сурагчдаа баярлуулахаар сум, сумын зүг яаран хөдөллөө.
 
10 хүн, бумба ба бичвэр нарын зураг байж магад
 
7 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад
4 хүн ба бичвэр нарын зураг байж магад