Хөлөнбуйр сумын сургуульд хоёр ангийн 30 ширээ, 60 сандлыг хүлээлгэн өгч, сурагчдын сурах орчин сайжирсаар...

1 жил
Хөлөнбуйр сумын сургуульд хоёр ангийн 30 ширээ, 60 сандлыг хүлээлгэн өгч, сурагчдын сурах орчин сайжирсаар...

Хөлөнбуйр сумын сургуульд хоёр ангийн 30 ширээ, 60 сандлыг хүлээлгэн өгч, сурагчдын сурах орчин сайжирсаар