Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл

3 сар
Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар