Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл

1 жил
Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл