Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл

1 долоо хоног
Согтууруулах ундаа, худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээлэл

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар