Энэ оны 12 сарын байдлаар хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд 140 дуудлага мэдээлэл бүртгэгджээ

1 жил
Энэ оны 12 сарын байдлаар хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд 140 дуудлага мэдээлэл бүртгэгджээ
2022 оны 12 сарын 12-ны өдрийн байдлаар хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд нийт 140 дуудлага ирж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал дуудлага 11.1 %-аар өссөн байна.
 
• Нийт​​​ 140
• Хүүхэд хамгаалал​ 128
• Зөвлөгөө хүссэн​ 12
 
Өнгөрсөн онд гэр бүлийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын дуудлага 122 байсан бол энэ онд 114 бүртгэгдэж 8 тохиолдлоор буурчээ.
 
Аймгийн хэмжээнд нийт 22 хамтарсан багаар дамжуулан боловсрол, эрүүл мэнд, сэтгэлзүйн, хууль эрх зүйн зэрэг үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар шийдвэрлэх шатанд 59, хаасан 89, кейс буюу шийдвэрлэлт 66,2%-тай байна.
Хүүхэдтэй холбоотой өргөдөл, цагдаагийн дуудлага мэдээлэл, хариу үйлчилгээий тухайд :
Бичгээр ирсэн өргөдөл, хүсэлт
 
• Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжтэй холбоотой 70 өргөдөл
• Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж зогссон -118,
• Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж эрх нээсэн -101,
• Шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр хандсан -17 байна.
Шийдвэрлэлт 85 хувь байна.
 
Цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн дуудлага :
 
• Бэлгийн хүчирхийллийн дуудлага – 15 /5 108 дуудлага/
• Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага - 43
• Хууль ёсны төлөөлөгч-10
• Сурган хүмүүжүүлэгч-5
• Өмгөөлөл -7
• Шүүх хурал-9 /анхан болон давж заалдах шат/
• Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд - 48
• Асрамж халамж-5
• Гэр бүлд нь эргэн нэгтгэсэн – 43
бүртгэгдсэн байна.
мәтін кескіні болуы мүмкін
‎"‎хуухдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн дуудлагын мэдээлэл зерчил гаргагч 60 40 ه ങ നവിസ 20 108 хуухдийн телборгуй залга тусламжийн утас э3ж ABra å お ૧‎" мәтіні‎ кескіні болуы мүмкін
бір немесе бірнеше адам, адамдар тұр, адамдар отыр және мәтін кескіні болуы мүмкін