"Хөдөөний тэргүүний баг"-аар Цагаан-овоо сумын Гүнцэнгэлэг баг шалгарлаа

1 сар
"Хөдөөний тэргүүний баг"-аар Цагаан-овоо сумын Гүнцэнгэлэг баг шалгарлаа

Цагаан-Овоо сумын "Гүн цэнгэлэг" багийн Засаг даргын ажлын алба нь "Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр-2" зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлж 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр тэргүүлсэн тул Дорнод аймгийн 2023 оны "Хөдөөгийн тэргүүний баг"-аар шалгарав.