“Эрэл” сурвалжилга-"НЭВТРҮҮЛЭГТ ОРООГҮЙ ЯРИА" Дорнод аймгийн засаг дарга М.Бадамсүрэн

7 сар
“Эрэл” сурвалжилга-"НЭВТРҮҮЛЭГТ ОРООГҮЙ ЯРИА" Дорнод аймгийн засаг дарга М.Бадамсүрэн

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар