Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/124 дүгээр захирамж "Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай"

5 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/124 дүгээр захирамж "Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар